Riksdagsskrivelse 2018/19:166

Riksdagsskrivelse 2018/19:166

Riksdagsskrivelse 2018/19:166

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2018/19:NU7 Näringspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson