Riksdagsskrivelse 2018/19:167

Riksdagsskrivelse 2018/19:167

Riksdagsskrivelse 2018/19:167

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2018/19:TU10 Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson