Riksdagsskrivelse 2018/19:168

Riksdagsskrivelse 2018/19:168

Riksdagsskrivelse 2018/19:168

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2018/19:NU9 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson