Riksdagsskrivelse 2018/19:170

Riksdagsskrivelse 2018/19:170

Riksdagsskrivelse 2018/19:170

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU15 Unga lagöverträdare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson