Riksdagsskrivelse 2018/19:175

Riksdagsskrivelse 2018/19:175

Riksdagsskrivelse 2018/19:175

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU41 Riksrevisionens rapporter om räkenskapssammandragets tillförlitlighet och räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson