Riksdagsskrivelse 2018/19:182

Riksdagsskrivelse 2018/19:182

Riksdagsskrivelse 2018/19:182

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson