Riksdagsskrivelse 2018/19:183

Riksdagsskrivelse 2018/19:183

Riksdagsskrivelse 2018/19:183

Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU5 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson