Riksdagsskrivelse 2018/19:183

Riksdagsskrivelse 2018/19:183

Riksdagsskrivelse 2018/19:183

Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU5 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.