Riksdagsskrivelse 2018/19:187

Riksdagsskrivelse 2018/19:187

Riksdagsskrivelse 2018/19:187

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU9 Socialtjänst- och barnfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.