Riksdagsskrivelse 2018/19:189

Riksdagsskrivelse 2018/19:189

Riksdagsskrivelse 2018/19:189

Riksdagsstyrelsen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU7 Interparlamentariska unionen (IPU) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.