Riksdagsskrivelse 2018/19:189

Riksdagsskrivelse 2018/19:189

Riksdagsskrivelse 2018/19:189

Riksdagsstyrelsen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU7 Interparlamentariska unionen (IPU) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson