Riksdagsskrivelse 2018/19:190

Riksdagsskrivelse 2018/19:190

Riksdagsskrivelse 2018/19:190

Riksdagsstyrelsen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU11 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson