Riksdagsskrivelse 2018/19:193

Riksdagsskrivelse 2018/19:193

Riksdagsskrivelse 2018/19:193

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU15 Frågor om psykisk ohälsa får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 maj 2019

Andreas Norlén

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.