Riksdagsskrivelse 2018/19:199

Riksdagsskrivelse 2018/19:199

Riksdagsskrivelse 2018/19:199

Riksrevisionen1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU23 Riksbankens förvaltning 2018 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 maj 2019

Andreas Norlén

Annalena Hanell

1Riksdagsskrivelse 2018/19:198 till Riksbanksfullmäktige

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.