Riksdagsskrivelse 2018/19:209

Riksdagsskrivelse 2018/19:209

Riksdagsskrivelse 2018/19:209

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2018/19:NU11 Mineralpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson