Riksdagsskrivelse 2018/19:210

Riksdagsskrivelse 2018/19:210

Riksdagsskrivelse 2018/19:210

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2018/19:NU12 Elmarknadsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 1 under punkt 1, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson