Riksdagsskrivelse 2018/19:213

Riksdagsskrivelse 2018/19:213

Riksdagsskrivelse 2018/19:213

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2018/19:CU16 Nya EU- regler om aktieägares rättigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.