Riksdagsskrivelse 2018/19:214

Riksdagsskrivelse 2018/19:214

Riksdagsskrivelse 2018/19:214

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU28 Offentlig förvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.