Riksdagsskrivelse 2018/19:215

Riksdagsskrivelse 2018/19:215

Riksdagsskrivelse 2018/19:215

Riksdagsstyrelsen1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU30 Författningsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:216 till Justitiedepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.