Riksdagsskrivelse 2018/19:228

Riksdagsskrivelse 2018/19:228

Riksdagsskrivelse 2018/19:228

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU25 Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson