Riksdagsskrivelse 2018/19:231

Riksdagsskrivelse 2018/19:231

Riksdagsskrivelse 2018/19:231

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson