Riksdagsskrivelse 2018/19:232

Riksdagsskrivelse 2018/19:232

Riksdagsskrivelse 2018/19:232

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU39 Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson