Riksdagsskrivelse 2018/19:236

Riksdagsskrivelse 2018/19:236

Riksdagsskrivelse 2018/19:236

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU38 Vissa betaltjänstfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.