Riksdagsskrivelse 2018/19:238

Riksdagsskrivelse 2018/19:238

Riksdagsskrivelse 2018/19:238

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU26 Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson