Riksdagsskrivelse 2018/19:253

Riksdagsskrivelse 2018/19:253

Riksdagsskrivelse 2018/19:253

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2018/19:NU14 Energipolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 16 under punkt 8, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2019

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson