Riksdagsskrivelse 2018/19:259

Riksdagsskrivelse 2018/19:259

Riksdagsskrivelse 2018/19:259

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2018/19:TU16 Väg- och fordonsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2019

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.