Riksdagsskrivelse 2018/19:262

Riksdagsskrivelse 2018/19:262

Riksdagsskrivelse 2018/19:262

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU23 Redovisning av skatteutgifter 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2019

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson