Riksdagsskrivelse 2018/19:263

Riksdagsskrivelse 2018/19:263

Riksdagsskrivelse 2018/19:263

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU9 Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2019

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.