Riksdagsskrivelse 2018/19:264

Riksdagsskrivelse 2018/19:264

Riksdagsskrivelse 2018/19:264

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2018/19:CU17 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.