Riksdagsskrivelse 2018/19:267

Riksdagsskrivelse 2018/19:267

Riksdagsskrivelse 2018/19:267

Riksbanksfullmäktige

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016–2018 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.