Riksdagsskrivelse 2018/19:267

Riksdagsskrivelse 2018/19:267

Riksdagsskrivelse 2018/19:267

Riksbanksfullmäktige

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016–2018 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson