Riksdagsskrivelse 2018/19:271

Riksdagsskrivelse 2018/19:271

Riksdagsskrivelse 2018/19:271

Riksbankens Jubileumsfond1

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2018 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:272 till Riksrevisionen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.