Riksdagsskrivelse 2018/19:274

Riksdagsskrivelse 2018/19:274

Riksdagsskrivelse 2018/19:274

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU17 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.