Riksdagsskrivelse 2018/19:275

Riksdagsskrivelse 2018/19:275

Riksdagsskrivelse 2018/19:275

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU18 Miljömålen – med sikte på framtiden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.