Riksdagsskrivelse 2018/19:276

Riksdagsskrivelse 2018/19:276

Riksdagsskrivelse 2018/19:276

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU12 Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson