Riksdagsskrivelse 2018/19:281

Riksdagsskrivelse 2018/19:281

Riksdagsskrivelse 2018/19:281

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU27 Fri- och rättigheter, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.