Riksdagsskrivelse 2018/19:287

Riksdagsskrivelse 2018/19:287

Riksdagsskrivelse 2018/19:287

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.