Riksdagsskrivelse 2018/19:288

Riksdagsskrivelse 2018/19:288

Riksdagsskrivelse 2018/19:288

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU21 Vårändringsbudget för 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.