Riksdagsskrivelse 2018/19:289

Riksdagsskrivelse 2018/19:289

Riksdagsskrivelse 2018/19:289

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU30 Årsredovisning för staten 2018 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:290 till Riksrevisionen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.