Riksdagsskrivelse 2018/19:295

Riksdagsskrivelse 2018/19:295

Riksdagsskrivelse 2018/19:295

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU26 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson