Riksdagsskrivelse 2018/19:302

Riksdagsskrivelse 2018/19:302

Riksdagsskrivelse 2018/19:302

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU8 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson