Riksdagsskrivelse 2018/19:302

Riksdagsskrivelse 2018/19:302

Riksdagsskrivelse 2018/19:302

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU8 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.