Riksdagsskrivelse 2018/19:35

Riksdagsskrivelse 2018/19:35

Riksdagsskrivelse 2018/19:35

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU12 Stärkt skydd för valhemligheten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 november 2018

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.