Riksdagsskrivelse 2018/19:50

Riksdagsskrivelse 2018/19:50

Riksdagsskrivelse 2018/19:50

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU5 Bastjänstgöring för läkare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 november 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.