Riksdagsskrivelse 2018/19:58

Riksdagsskrivelse 2018/19:58

Riksdagsskrivelse 2018/19:58

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2018/19:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.