Riksdagsskrivelse 2018/19:70

Riksdagsskrivelse 2018/19:70

Riksdagsskrivelse 2018/19:70

Regeringen

Kulturdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU11 Höständringsbudget för 2018 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:63 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:64 till Justitiedepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:65 till Utrikesdepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:66 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:67 till Utbildningsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:68 till Miljö- och energidepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:69 till Näringsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:71 till Arbetsmarknadsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.