Riksdagsskrivelse 2018/19:77

Riksdagsskrivelse 2018/19:77

Riksdagsskrivelse 2018/19:77

Regeringen

Statsrådsberedningen1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2018

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:74 till Justitiedepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:75 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:76 till Kulturdepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:78 till Riksdagsstyrelsen Riksdagsskrivelse 2018/19:79 till Riksdagens ombudsmän

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.