Riksdagsskrivelse 2018/19:89

Riksdagsskrivelse 2018/19:89

Riksdagsskrivelse 2018/19:89

Regeringen

Försvarsdepartementet1

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 december 2018

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:88 till Justitiedepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:90 till Miljö- och energidepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.