Riksdagsskrivelse 2019/20:110

Riksdagsskrivelse 2019/20:110

Riksdagsskrivelse 2019/20:110

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson