Riksdagsskrivelse 2019/20:124

Riksdagsskrivelse 2019/20:124

Riksdagsskrivelse 2019/20:124

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:123 till Utrikesdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.