Riksdagsskrivelse 2019/20:126

Riksdagsskrivelse 2019/20:126

Riksdagsskrivelse 2019/20:126

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.