Riksdagsskrivelse 2019/20:128

Riksdagsskrivelse 2019/20:128

Riksdagsskrivelse 2019/20:128

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson