Riksdagsskrivelse 2019/20:130

Riksdagsskrivelse 2019/20:130

Riksdagsskrivelse 2019/20:130

Regeringen

Infrastrukturdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:129 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.