Riksdagsskrivelse 2019/20:139

Riksdagsskrivelse 2019/20:139

Riksdagsskrivelse 2019/20:139

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU4 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 januari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson